07 / 34 82 100

les

CLLD 2014-2020

Ključna podlaga za delo LAS STIK je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 ali Uredba CLLD 2014-2020 (Community-Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

Uredba CLLD je programsko orodje, ki omogoča črpanje sredstev iz več skladov (EKSRP, ESRR in ESPR) in tako predstavlja nadgradnjo pristopa LEADER iz obdobja 2007-2013.

V skladu z uredbo bo partnerstvo LAS STIK pri reševanju razvojnih potreb sledilo štirim področjem ukrepanja:

 • ustvarjanje delovnih mest
 • razvoj osnovnih storitev
 • varstvo okolja in ohranjanje narave
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Uporablja se pristop »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da člani oziroma lokalni akterji aktivno sodelujejo pri pripravi in izvajanju razvojne strategije. Slednja namreč temelji na družbenih, okoljskih, gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja, opredeljuje problematična področja ter potrebe in vizijo razvoja lokalnega okolja.

Izvajanje partnerstva LAS bo na ravni EU podprto s sredstvi treh skladov:

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
 • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
 • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Kontakt
 • CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Vodilni partner LAS STIK
  Kidričeva ulica 2 
  8210 Trebnje
 • T: 07 / 34 82 100
 • E-naslov: las-stik@ciktrebnje.si
 • DELOVNI ČAS
Vprašajte nas

Zadnje novice

6. regijski festival ZaTE – znanje aktivira TE

25 September 2017

Festival ZaTE je največji karierni zaposlitveni dogodek v naši regiji in bo letos potekal že šesto leto zapored,od 27. do 29. septembra 2017. Namenjen festivala je dvig ključnih kompetenc brezposelnih,...

Skupščina LAS STIK potrdila prve operacije za ESRR

13 September 2017

Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke ( LAS STIK) je v četrtek, 7. 8. 2017, na svoji 6. redni seji potrdila štiri operacije v skupni višini nekaj...

4. Slovenski podeželski parlament

07 September 2017

4. Slovenski podeželski parlament bo zasedal v prostorih Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, 22. septembra 2017. Uvodni del bo potekal 21. septembra v Šentrupertu. Okoli 300 predstavnikov...

 

 

        leader  Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO  Grb obcine Trebnje      Grb obcine zuzemberk      Grb obcine dolenjske toplice      Obcina Ivancna Gorica grb                cik                            DRSP logo temnejsi 119 100   ELARD logo  MGRTMKGP aktrp

 

     © 2016 LAS STIK | Izdelava spletne strani Mandu d.o.o.