07 / 34 82 100

les

CLLD 2014-2020

Ključna podlaga za delo LAS STIK je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 ali Uredba CLLD 2014-2020 (Community-Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost).

Uredba CLLD je programsko orodje, ki omogoča črpanje sredstev iz več skladov (EKSRP, ESRR in ESPR) in tako predstavlja nadgradnjo pristopa LEADER iz obdobja 2007-2013.

V skladu z uredbo bo partnerstvo LAS STIK pri reševanju razvojnih potreb sledilo štirim področjem ukrepanja:

 • ustvarjanje delovnih mest
 • razvoj osnovnih storitev
 • varstvo okolja in ohranjanje narave
 • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Uporablja se pristop »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da člani oziroma lokalni akterji aktivno sodelujejo pri pripravi in izvajanju razvojne strategije. Slednja namreč temelji na družbenih, okoljskih, gospodarskih prednostih in dobrinah lokalnega območja, opredeljuje problematična področja ter potrebe in vizijo razvoja lokalnega okolja.

Izvajanje partnerstva LAS bo na ravni EU podprto s sredstvi treh skladov:

 • Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
 • Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)
 • Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR)

Kontakt
 • CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Vodilni partner LAS STIK
  Kidričeva ulica 2 
  8210 Trebnje
 • T: 07 / 34 82 100
 • E-naslov: las-stik@ciktrebnje.si
 • DELOVNI ČAS
Vprašajte nas

Zadnje novice

Vabilo na delavnici v sklopu projekta "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah"

02 November 2017
Vabilo na delavnici v sklopu projekta "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah"

Kmetije predstavljajo srce podeželja in kot take postajajo vse pomembnejši potencial tudi pri razvoju novih idej. Prihaja čas novih priložnosti pri izvajanju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih programov.Kakšni izzivi in kakšne...

Vabilo na tematska posveta LAS

20 Oktober 2017

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, vabi na dva tematska posveta LAS, ki bosta potekala v Komnu 26. 10. 2017 od 9.30 do 13.30 ure: Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri...

ZGODBE ROK IN KRAJEV - vabilo rokodelcem za sodelovanje

18 Oktober 2017
ZGODBE ROK IN KRAJEV - vabilo rokodelcem za sodelovanje

  LAS STIK je kot partner pristopil v projekt sodelovanja 11 Lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije »Zgodbe rok in krajev«, ki bo omogočil rokodelcem aktivno povezovanje in sodelovanje ter njihov...

 

 

        leader  Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO  Grb obcine Trebnje      Grb obcine zuzemberk      Grb obcine dolenjske toplice      Obcina Ivancna Gorica grb       CIK logo 07 2017 v                                     DRSP logo temnejsi 119 100   ELARD logo  MGRTMKGP aktrp

 

     © 2016 LAS STIK | Izdelava spletne strani Mandu d.o.o.