07 / 34 82 100

zito

logo zpk barvni

"Zaposlitvene priložnosti na kmetijah" je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas, ki je bil uspešno prijavljen na 1. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Opis operacije:
Zaposlovanje težje zaposljivih oseb v kmetijski dejavnosti je nenehno v ospredju teoretičnih razprav in se v zadnjih letih intenzivira. Potrebe po odpiranju delovnih mest za osebe z manjšo delovno možnostjo se povečujejo, zlasti je ta problem pereč na podeželju. Osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi zaposlene v urbanem okolju, marsikdaj ne morejo izkoristiti potencialov, znanj in izkušenj, ki jih imajo. Zagotovitev kakovostnih in trajnih delovnih mest na podeželju je eden izmed ciljev projekta. S projektom želimo ustvariti pozitiven družbeni učinek in s tem prispevati k razvoju lokalne skupnosti, povečanju samooskrbe ter sorazmernemu razvoju podeželja z ustvarjanjem novih delovnih mest.

Cilji operacije:

- Z razvojem novih modelov na področju socialne ekonomije na podeželju prispevati k večji aktivaciji prebivalstva na območju lokalnih akcijskih skupin.
- S smotrno uporabo naravnih potencialov posameznega območja ustvariti nova delovna mesta na podeželju.
- Ustvariti pogoje za kakovostno življenje na podeželju, predvsem z vidika vključevanja ranljivih ciljnih skupin.

Rezultati operacije:
- Informirane in animirane kmetije za izvajanje socialnih programov na podeželju z vidika novih zaposlitvenih priložnosti in ustvarjanja dodane vrednosti na podeželju.
- Izbrani 2 pilotni kmetiji na območju LAS kot primer dobre prakse za nadaljnji razvoj vsebin povezanih za zaposlitev težje zaposljivih oseb.
- Usposobljena 2 promotorja na območju LAS za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij.
- Oblikovana razvojna mreža sestavljena iz deležnikov, ki lahko s svojim znanjem prispevajo k trajnosti programa.
- Izdelan priročnik, promocijski material in dogodki o možnostih zaposlovanja na kmetijah kot novi priložnosti za trajnostni razvoj podeželja.

Partnerji in območje izvajanja:
Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK), ki obsega območja sledečih občin: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice
Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), ki obsega območja sledečih občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK), ki obsega območja sledečih občin: Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk
Lokalna akcijska skupina Za mesto in vas, ki obsega območja sledečih občin: Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice

Prenos dobre prakse:
Zaposlitvene kmetije v Sloveniji na katerih so zaposlene osebe z manjšimi delovnimi sposobnostmi so s svojo uspešnostjo dokazale, da je njihov recept pravi. Na takšnih kmetijah osebe s posebnimi potrebami dobijo zaposlitev, kmetije pa še tako potrebno dodatno pomoč za delo na kmetiji.
Na območju LAS za Mesto in vas je ena izmed takšnih kmetij, to je kmetija Zadrgal z Zavodom Grunt - Zavod za socialno podjetništvo na podeželju iz Komende, ki daje delo petim težko zaposljivim invalidom iz Komende in okolice. Zaposleni tako, v okviru zavoda Grunt, na kmetiji opravljajo različna kmetijska dela kot so delo v hlevu, gospodarskih poslopjih in na terenu, čiščenje in predelava kmetijskih pridelkov, priprava polizdelkov ter njihova prodaja in distribucija.
Zavod Grunt ima znanje in veščine kako vzpostaviti in voditi na kmetiji projekt, ki ustvarja nova delovna mesta za težje zaposljive, povečuje samooskrbo in s tem zagotavlja razvoj podeželja.
Z namenom, da bi se dobra praksa Zavoda Grunt širila, se bo na območju štirih partnerskih LAS izvajal projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«, katerega namen je, da se z delavnicami in posebej izobraženimi promotorji informira in spodbudi zainteresirane kmetije za zaposlovanje oseb z manjšimi delovnimi sposobnostmi.

Kmetije, ki imajo interes, da bi zaposlovale težje zaposljive ali kmetije, ki bi želele zgolj spoznati prakso, ki so jo razvili na Gruntu, so vabljene k vključitvi v projekt »Zaposlitvene možnosti na kmetijah«.
Sodelovanje v projektu je za kmetije iz območja LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas brezplačno.

 

Vabilo na animacijski delavnici za kmetije na območju LAS STIK

Zloženka projekta "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah"

 

Kontakt
  • CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Vodilni partner LAS STIK
    Kidričeva ulica 2 
    8210 Trebnje
  • T: 07 / 34 82 100
  • E-naslov: las-stik@ciktrebnje.si
  • DELOVNI ČAS
Vprašajte nas

Zadnje novice

Vabilo na delavnici v sklopu projekta "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah"

02 November 2017
Vabilo na delavnici v sklopu projekta "Zaposlitvene priložnosti na kmetijah"

Kmetije predstavljajo srce podeželja in kot take postajajo vse pomembnejši potencial tudi pri razvoju novih idej. Prihaja čas novih priložnosti pri izvajanju izobraževalnih, socialnih in zdravstvenih programov.Kakšni izzivi in kakšne...

Vabilo na tematska posveta LAS

20 Oktober 2017

Društvo za razvoj slovenskega podeželja, vabi na dva tematska posveta LAS, ki bosta potekala v Komnu 26. 10. 2017 od 9.30 do 13.30 ure: Medgeneracijsko in partnersko sodelovanje s primeri...

ZGODBE ROK IN KRAJEV - vabilo rokodelcem za sodelovanje

18 Oktober 2017
ZGODBE ROK IN KRAJEV - vabilo rokodelcem za sodelovanje

  LAS STIK je kot partner pristopil v projekt sodelovanja 11 Lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije »Zgodbe rok in krajev«, ki bo omogočil rokodelcem aktivno povezovanje in sodelovanje ter njihov...

 

 

        leader  Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO  Grb obcine Trebnje      Grb obcine zuzemberk      Grb obcine dolenjske toplice      Obcina Ivancna Gorica grb       CIK logo 07 2017 v                                     DRSP logo temnejsi 119 100   ELARD logo  MGRTMKGP aktrp

 

     © 2016 LAS STIK | Izdelava spletne strani Mandu d.o.o.