LAS STIK – Lokalna akcijska skupina ...

... Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) je pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov in zavzema območje štirih občin: Trebnje, Ivančna Gorica, Dolenjske Toplice, Žužemberk.

Lokalna akcijska skupina – LAS STIK je namenjena povezovanju, tesnejšemu sodelovanju med občinami ter spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja na območju vseh štirih občin po pristopu »od spodaj navzgor« (pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«: CLLD).

  • Občine štejejo skupaj 350 naselij
  • Pokrivajo 664,8 km2 površine
  • Na tem območju je 36.096 prebivalcev (na dan 1. 7. 2014)
  • Spada v Vzhodno kohezijsko regijo

Aktualne novice

… Ustvarjamo stik in sožitje med ljudmi in naravo …


Za vsebino je odgovorna Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke, ki jo zastopa vodilni partner Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.
Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano