Delavnice LAS STIK

V mesecu septembru 2015 so potekale intenzivne delavnice, z namenom aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS STIK. Z namenom pripraviti strategijo, ki bo izhajala iz dejanskih potreb okolja, smo k sodelovanju povabili širšo zainteresirano lokalno javnost. …preberite več…