2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na onbočju LAS STIK v letu 2017

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine,                                    Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, objavlja                                                                     2. JAVNI POZIV      za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK                                                                      v letu 2017…