1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018

     Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner              LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:                                                         1 J A V N I P O Z I V       za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK                                                            …