Dodatna navodila MGRT- Investicijska dokumentacija in NRP

Dodatna navodila MGRT- Investicijska dokumentacija in NRP- operacije 19.2., ki so sofinancirane iz ESRR Spoštovani.  Obveščamo vas, da smo s strani MGRT dne 25.2.2021 dobili dodatna navodila, ki jih potencialni  prijavitelji na operacije 19.2., ki so sofinancirane iz ESRR sklada,  upoštevajte pri delu oz. pri pripravi vlog na  trenutno objavljeni 1. JAVNI POZIV Za izbor operacij sofinanciranih…