Posvet v Državnem svetu: »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost LEADER/CLLD danes in jutri«

Na pobudo Društva za razvoj slovenskega podeželja in v dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pri Državnem svetu RS, bomo naslednji teden izvedli posvet na temo izvajanja programa LEADER/CLLD. Namen posveta je, da ugotovimo napredek pri izvajanju LEADER/CLLD v času od zadnjega posveta v Državnem…