Želite obogatiti svoje znanje trženja v turizmu in stopiti korak naprej?

  V ponedeljek, 30. maja 2022, organiziramo brezplačno delavnico, namenjeno obstoječim in novim turističnim ponudnikom, na območju LAS STIK, ki želijo nadgraditi svoje znanje ter postati bolj prepoznavni in uspešni. Potekala bo od 10:00 do 14.00 v sejni sobi občinskega sveta občine Žužemberk na Grajskem trgu 26 (I. nadstropje).   Delavnico organiziramo v okviru operacije z naslovom Razišči, okusi in doživi Suho krajino…