Vabilo na delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) za novo programsko obdobju do 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 23. decembra 2022 v Uradnem listu objavilo Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 in Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. V skladu s tem se mora LAS STIK…