Oddana Strategija lokalnega razvoja LAS STIK do 2027

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) zavzema območje štirih dolenjskih občin: Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk in je bila ustanovljena 22. 7. 2015 za programsko obdobje 2014-2020. Povezovanje in tesnejše sodelovanje občin je bilo uspešno. Doseglo je dobre rezultate pri spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja »od spodaj navzgor« na…