Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

V januarju 2024, v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici, je bilo srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin, kjer je bil izpostavljen velik doprinos programa LEADEDR/CLLD za razvoj podeželskih območij. Na spletni strani Skupne kmetijske politike si lahko ogledate prispevek, kjer so predstavljeni ključni členi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,…