Predstavitev Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027

V januarju 2024, v Kulturnem domu Gorica pri Slivnici, je bilo srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin, kjer je bil izpostavljen velik doprinos programa LEADEDR/CLLD za razvoj podeželskih območij. Na spletni strani Skupne kmetijske politike si lahko ogledate prispevek, kjer so predstavljeni ključni členi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,…

IZBOLJŠAJTE TRŽENJE TURISTIČNIH PRODUKTOV S POMOČJO METODE STORYTELLINGA

Vabimo vas na izjemno priložnost, ki vam bo pomagala izboljšati trženje vaših turističnih produktov. Suhoparna sporočila bomo spremenili v privlačne zgodbe, ki prepričajo in prodajajo. Delavnico bomo izvedli v občinah Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Datum Ura Kraj torek, 23. 1. 2024 15.00 – 20.00 Trebnje, CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2   II. nadstropje/učilnica…

Vabilo na delavnico “Vloga zelišč in začimb v prehrani”

Vabimo vas, da se nam pridružite v sredo, 10. januarja 2024, v prostorih Zavoda Dobrote Dolenjske na delavnici z naslovom “Vloga zelišč in začimb v prehrani”. Delavnico bo vodila prehranska svetovalka Mojca Koman, živilska tehnologinja. Na delavnici boste izvedeli, zakaj so zelišča in začimbe pomembne za vključevanje na jedilnik, ali je pestra prehrana praktična, kaj…

Novo vodstvo LAS STIK

Organom LAS STIK – Predsedniku in Podpredsedniku ter Upravnemu in Nadzornemu odboru konec decembra izteče mandat, zato so bile razpisane redne volitve članov v organe LAS. Na volitvah, ki so potekale na 27. seji Skupščine LAS STIK, 19. decembra 2023, so člani LAS izvolili naslednje člane organov LAS: Predsednik: Tomaž Smole Podpredsednik: Rok Zupančič Upravni…

PODALJAŠANJE ROKA ZA ODDAJO KANDIDATURE – RAZPIS REDNIH VOLITEV ČLANOV V ORGANE LAS SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE (LAS STIK) ZA MANDATNO OBDOBJE 2024-2028

Rok za oddajo kandidature za volitve v organe LAS STIK se podaljša do torka 19. 12.2023 do 12. ure. Obrazec Predlog za kandidata za člana organa LAS STIK, skupaj s soglasjem kandidata h kandidaturi za člana organa LAS STIK, se pošlje po elektronski pošti na naslov las-stik@ciktrebnje.si. V kolikor želite predlagati več kandidatov za volitve…

IZBOLJŠAJTE TRŽENJE TURISTIČNIH PRODUKTOV S POMOČJO METODE STORYTELLINGA

Vabimo vas na izjemno priložnost, ki vam bo pomagala izboljšati trženje vaših turističnih produktov. Suhoparna sporočila bomo spremenili v privlačne zgodbe, ki prepričajo in prodajajo. Delavnico bomo izvedli v občinah Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Datum Ura Kraj torek, 23. 1. 2024 15.00 – 20.00 Trebnje, CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2   II. nadstropje/učilnica…

RAZPIS REDNIH VOLITEV ČLANOV V ORGANE LAS SUHE KRAJINE, TEMENICE IN KRKE (LAS STIK) ZA MANDATNO OBDOBJE 2024-2028

Vodilni partner Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke (v nadaljevanju LAS STIK), Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, v skladu s Strategijo lokalnega razvoja LAS STIK in Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke (v nadaljevanju Pogodba), razpisuje redne volitve članov v organe LAS STIK za mandatno…