Skupščina LAS STIK potrdila nove operacije (ESRR)

Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke ( LAS STIK) je včeraj, 31.5.2018, na svoji 8. redni seji potrdila dve novi operaciji v skupni višini nekaj več kot 78.000 EUR. 1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 iz sredstev ESRR je…

logo zpk barvni

Zaključni posvet projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

V okviru projekta Zaposlitvene priložnosti na kmetijah bo v četrtek, 7. 6. 2018, v prostorih Turističnega kompleksa Jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje, organiziran zaključni posvet s ciljem predstavitve rezultatov projekta, podane pa bodo tudi smernice za čimprejšnje udejanjanje le teh v praski. Svoje stališče bodo predstavile tako strokovne službe, ki so vključene v pripravo zaposlitvenih…

Označevanje vira financiranja EKSRP

Dne 24. 4. 2018 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, izvedlo spletni seminar o označevanju vira sofinanciranja s poudarkom na ukrepu LEADER/CLLD. Da bi pri izvajanju operacij (podukrep 19.2) prišlo do čim manj napak, ki lahko nosijo tudi finančne posledice pozivamo vse upravičence, da…

logo zpk barvni

Obiskali smo kmetijo Zadrgal in Zavod Grunt

V okviru projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah smo z zainteresiranimi udeleženci delavnic obiskali Zavod Grunt, ki deluje v okviru kmetije Zadrgal.Zavod Grunt je prvi zaposlitveni center na kmetiji v Sloveniji, ki nudi zaposlitev težje zaposljivim ljudem. Zavod trenutno zaposluje 8 ljudi, 5 težje zaposljivih in tri strokovne delavce. Zavod se je v zadnjem letu…

Sprememba uredbe CLLD

V petek 6.4.2018 je bila v Uradnem listu RS št. 23/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. (Uradni list RS št. 23/2018, stran 3566) Uredba CLLD se spreminja zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje…

zgodbe 2 navp.240x0

Zgodbe rok in krajev

  LAS STIK je kot partner pristopil v projekt sodelovanja 11 Lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije »Zgodbe rok in krajev«, ki bo omogočil rokodelcem aktivno povezovanje in sodelovanje ter njihov skupen nastop na trgu. S pridobivanjem potrebnih različnih strokovnih znanj in izkušenj, sodelovanjem z oblikovalci za izboljšanje kvalitete njihovih izdelkov v okviru projekta se bo…

logo zpk barvni

Zaposlitvene priložnosti na kmetijah

“Zaposlitvene priložnosti na kmetijah” je projekt sodelovanja štirih Lokalnih akcijskih skupin: LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe LAS Suhe krajine, Temenice in Krke ter LAS Za mesto in vas, ki je bil uspešno prijavljen na 1. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske…