Članstvo LAS STIK je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. V LAS se lahko včlani vsak, ki bo s svojim prostovoljnim delom deloval v dobro ciljev LAS.

Vključitev v LAS predpostavlja namreč odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnemu razvoju območja.

Član LAS STIK lahko postanete tako, da izpolnite in podpišete “Pristopno izjavo”

in jo pošljete na naslov Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje. Na podlagi izpolnjene pristopne izjave se pripravi pogodba, ki določa pravice in odgovornosti članstva LAS STIK.

V skladu z uredbo EU 1303/2013 je LAS sestavljen iz predstavnikov javnih in zasebnih socialno-ekonomskih interesov, v katerih na ravni odločanja nobena interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.  Člani LAS STIK so tako javni kot zasebni subjekti, prisotni na območju občine Trebnje, Ivančne Gorice, Dolenjskih Toplic in Žužemberka. To so fizične in pravne osebe na tem območju ter organizacije, ki imajo sedež izven, vendar s svojim delovanjem, nalogami in pristojnostmi posegajo na območje LAS STIK.

JAVNI POZIV ZA ČLANSTVO V LAS STIK

S tem pozivom vabimo vse zainteresirane, da se vključijo v Lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Temenice in Krke ter postanejo pristopni člani LAS-a.