Območje delovanja LAS STIK

”Občine LAS STIK se nahajajo na območju Suhe krajine in Temeniške doline, ki ju povezuje porečje reke Krke. Obsega zaključeno območje, ki ga povezujejo podobne zgodovinske izkušnje, geografske značilnosti, kultura in identiteta. Ime lokalne akcijske skupine je akronim, sestavljen iz začetnic omenjenih geografskih enot.”

 

Lokalno akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke zavzema območje štirih občin:

Občine štejejo skupaj 350 naselij

pokrivajo 664,8 km2 površine

na tem območju živelo 36.096 prebivalcev
(po podatkih statističnega urada je na dan 1. 7. 2014)

Občine LAS STIK se nahajajo na območju Suhe krajine in Temeniške doline, ki ju povezuje porečje reke Krke

OSEBNA IZKAZNICA

NAZIV LAS: Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke

NASLOV LAS: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

PREDSEDNIK LAS: Vlado Kostevc

VODILNI PARTNER LAS:
Naloge vodilnega partnerja za LAS STIK opravlja Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Slednji za LAS STIK organizira in opravlja vse administrativno-tehnične ter finančne naloge, hkrati pa nima pravice odločanja o nobenem področju dela LAS.

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje

Odgovorna oseba:
Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje

 

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
T: 07 34 82 100
E: las-stik@ciktrebnje.si
www.las-stik.si

Matična številka: 5102332000
Davčna številka: 32185782
Transakcijski račun: IBAN SI56 01330-6000000587

VKLUČENE OBČINE:

PODATKI O USTANOVITVI:
Dne 22. 7. 2015 je bila na ustanovni skupščini LAS STIK podpisana Pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS STIK.