07 / 34 82 100

in.OVE.in.URE 

Informiranje in ozaveščanje o potencialu učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE) za sonaravni razvoj

 

V okviru operacije in.OVE.in.URE vabljeni na brezplačno delavnico:

Kako se pravilno lotiti energetske sanacije stavbe (hiše)?


Trebnje, Velika sejna soba občine, četrtek, 6. december ob 17.00. Na delavnici bomo predstavili veliko praktičnih primerov in odgovorv na vprašanja, kot so:
Kakšno vlogo igra pri toplotni sanaciji hidroizolacija?
Kateri je tisti sanacijski ukrep, ki se finančno povrne že v dobrem letu?
Kateri sanacijski ukrep je tisti, ki nam ga poskušajo prodati kot vsemogočnega, v resnici pa nas zavajajo?
Kakšno povezavo ima (poceni) parna zapora z našim zdravjem?
Kakšno usodno napako so pred leti naredile Skandinavske države in kakšne so posledice?

Več informacij in prijave na
https://inoveinure.inoveks.si/kako-se-pravilno-lotiti-energetske-sanacije-stavbe-hise/

 

VABILO

 

Vljudno vabljeni!

 


zgodbe 2 navp.240x0

 

V okviru projekta Zgodbe rok in krajev vas vljudno vabimo na delavnice in razstavi, ki jih načrtujemo v mesecu decembru 2018 v okviru projekta:

Torek, 4. 12. (Učilnica št. 4, CIK Trebnje)
16:00 - 17:15 – Seminar Temeljne kompetence rokodelcev – predavatelj Goran Lesničar Pučko, sekretar sekcij Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
17:30 - 18:45 – Delavnica Komunikacijski temelji za rokodelce– predavatelj Franc Fritz Murgelj, direktor, Ecetera d.o.o.

Sreda, 5. 12. (Učilnica št. 4, CIK Trebnje)
16:00 - 17:15 – Delavnica Poslovni model za rokodelce – predavatelj Pavle Hočevar, sekretar OOZ Ribnica
17:30 - 18:45 – Predavanje Promocija in prodaja za rokodelce – predavatelj Franc Fritz Murgelj, direktor, Ecetera d.o.o.

Sreda, 12. 12. (2. nadstropje-avla)
16:00 – 19:00 Razstava rokodelskih izdelkov LAS STIK I

Sreda, 19. 12. (2. nadstropje-avla)
10:00 - 19.00 Razstava rokodelskih izdelkov LAS STIK II

Vabilo

Vljudno vabljeni!

 

Brez naslova


                     Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner

                             LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

                                                                    2 J A V N I P O Z I V

 

           za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

                                                                    v letu 2018

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev: do 436.000,00 EUR

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz ESRR znaša 80% (20% se deli na nacionalni javni in zasebni prispevek).

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah:

PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU udeležba

PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 26. 11. 2018 in je odprt do vključno 28. 2. 2019.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje do vključno

28. 2. 2019 ali osebno dostaviti pri tajništvu vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do vključno 28. 2. 2019 do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški za izvedbo operacij so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103, vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bo možno posredovati do 25. 2. 2019.

Razpisna dokumentacija je objavljena TUKAJ.


zgodbe 2 navp.240x0

Interaktivna delavnica in Srečanje rokodelcev s predavanjem o oblikovanju embalaže za rokodelske izdelke

V okviru projekta Zgodbe rok in krajev, ki s povezovanjem 11. slovenskih lokalnih akcijskih skupin ustvarja bolj vzpodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji, smo 20. 11. 2018 za rokodelce z območja LAS STIK izvedli Interaktivno delavnico in Srečanje rokodelcev s predavanjem o oblikovanju embalaže za rokodelske izdelke.

V okviru Interaktivne delavnice, ki jo je izvedla etnologija Alenka Stražišar Lamovšek v sodelovanju z oblikovalko, je narejena analiza konkretnih izdelkov rokodelcev, ki so jih rokodelci prinesli s seboj.
V okviru Srečanja rokodelcev je bilo izvedeno tudi predavanje Oblikovanje embalaže rokodelskih izdelkov, ki ga je izvedla akademska restavratorka ga. Jana Vilman Proje, univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil.
Ob koncu delavnice in predavanja o tem, kakšna embalaža je najbolj primerna za posamezne kategorije rokodelskih izdelkov, da bodo oblikovani v duhu sodobnega dizajna in se približali okusu kupcev ter hkrati upoštevali tradicijo, kulturno dediščino ter osebnost rokodelca, so rokodelci z območja LAS STIK v sproščenem vzdušju nadaljevali s spoznavanjem drug drugega, izdelkov, novih idej za nadgradnjo izdelkov, kar pa je bil tudi namen srečanja in predavanja.

Trenutno pripravljamo še druge delavnice in predavanja za rokodelce, dve razstavi rokodelskih izdelkov ter individualna svetovanja z rokodelci.

2. Interaktivna delavnica za rokodelce z območja LAS STIK bo potekala v četrtek, 22. 11. 2018 ob 16.30 uri na CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje (Učilnica št. 4).
Na Interaktivni delavnici II bo narejen pregled izpopolnjenih izdelkov na osnovi priporočil etnologa in oblikovalca iz Interaktivne delavnice I. Delavnico bo izvedla etnologija Alenka Stražišar Lamovšek.

Vabimo rokodelce z območja LAS STIK, da se vključijo v projekt in prepoznajo priložnost za povezovanje in možnosti za lastni razvoj ter razvoj in položaj rokodelstva v Sloveniji.
Kontakt: Tel. št. 07 34 82 103 ali e-naslov This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

No images found.

 

Brez naslova

 

 


 

zgodbe 2 navp.240x0

 

V okviru projekta Zgodbe rok in krajev vas vljudno vabimo na Interaktivno delavnico I, Srečanje rokodelcev s predavanjem o oblikovanju embalaže za rokodelske izdelke in Interaktivno delavnico II.

Interaktivna delavnica in Srečanje rokodelcev bosta potekali v torek, 20. novembra 2018 od 15.00 ure do predvidoma 18.00 ure na CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje (Učilnica št. 4) in sicer:
• Ob 15.00 Interaktivna delavnica (Vabilo)
• Ob 16.30 Srečanje rokodelcev in predavanje (Vabilo)

V okviru Interaktivne delavnice bo v sodelovanju z oblikovalko in etnologinjo narejena analiza konkretnih izdelkov rokodelcev in predlog njihove nadgradnje.
Zato prosimo rokodelce, da s sabo prinesejo eden svoj rokodelski izdelek. Delavnico bo izvedla etnologija Alenka Stražišar Lamovšek v sodelovanju z oblikovalko Jano Vilman.
V okviru Srečanja rokodelcev bo izvedeno tudi predavanje Oblikovanje embalaže rokodelskih izdelkov, ki ga bo izvedla akademska restavratorka ga. Jana Vilman Proje, univ. dipl. inž. oblikovanja tekstilij in oblačil.

 

Interaktivna delavnica II  (Vabilo) bo potekala , v četrtek, 22.11.2018 ob 16.30 uri na CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje (Učilnica št. 4).
Na Interaktivni delavnici II bo narejen pregled izpopolnjenih izdelkov na osnovi priporočil etnologa in oblikovalca iz Interaktivne delavnice I.
Delavnico bo izvedla etnologija Alenka Stražišar Lamovšek.

 

Vljudno vabljeni!

 

Brez naslova

 

 


14 Jul
POLETNI DELOVNI ČAS
 Novice

6. 7. 2020 – 24. 7. 2020 8.00 – 14.00 27. 7. 2020 – 7.…

06 Jul
1 javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020
 Novice

             Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner…