07 / 34 82 100

SLR LAS STIK

  • Friday, 20 May 2016

LAS STIK je na 3. seji Skupščine LAS, ki je bila 11. 5. 2015 v Trebnjem, soglasno potrdila Strategijo lokalnega razvoja LAS STIK za obdobje 2014-2020 in jo posredovala Koordinacijskemu odboru CLLD v pregled. Strategija lokalnega razvoja predstavlja temeljni dokument LAS za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 


Objavljen je javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavil načrt predvidenih objav razpisov iz PRP 2014 – 2020 v letu 2016.


2. SEJA SKUPŠČINE LAS STIK

  • Thursday, 29 October 2015

V sredo, 28. oktobra 2015, ob 18. uri je potekala druga skupščina vseh članov LAS STIK, in sicer v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo.


Delavnice LAS STIK

  • Monday, 28 September 2015

V mesecu septembru 2015 so potekale intenzivne delavnice, z namenom aktivnega vključevanja lokalnega prebivalstva v pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR) območja LAS STIK.


01 Sep
Anketa o trendih na podeželju
 Novice

Pred vami je anketa v podporo oblikovanju vizije za razvoj slovenskega podeželja v naslednjih 20…

14 Jul
POLETNI DELOVNI ČAS
 Novice

6. 7. 2020 – 24. 7. 2020 8.00 – 14.00 27. 7. 2020 – 7.…