V sredo, 28. oktobra 2015, ob 18. uri je potekala druga skupščina vseh članov LAS STIK, in sicer v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo.…preberite več…

Prisotni člani LAS STIK so se na skupščini seznanili s podrobno vsebino Strategije lokalnega razvoja LAS STIK, ki jo je predstavila Patricija Pavlič. Po konstruktivni razpravi so člani SLR LAS STIK soglasno potrdili. Hkrati so za Vodilnega partnerja LAS STIK potrdili Center za izobraževanje in kulturo Trebnje in sprejeli Aneks št. 1 k pogodbi o ustanovitvi in delovanju LAS STIK.