07 / 34 82 100

Upravni odbor in Skupščina LAS STIK potrdila operacije prispele na 1 javni poziv v letu 2020 (EKSRP)

  • Thursday, 24 December 2020
  • Novice

Upravni odbor in Skupščina LAS STIK sta na sejah dne 16.12.2020 glasovala o izboru operacij, ki so prispele na 1 javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2020.

Na predlog ocenjevalne komisije LAS STIK, sta UO in Skupščina izbrala 5 od desetih prispelih vlog, ki bodo sofinancirane iz EKSRP. Vodilni partner LAS STIK bo po pregledu in potrditvi ustreznosti izvedbe postopka javnega poziva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vloge poslal v potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Povzetek operacij najdete TUKAJ.

15 Jan
ŠKREBLFEST malo drugače
 Novice

Na Čatežu domuje prav poseben festival – ŠKREBLFEST. ŠKREBL po čateško pomeni sadni krhelj, FEST…

08 Jan
1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Suhe krajine, Temenice in Krke v letu 2021
 Novice

     Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner…