07 / 34 82 100

1. JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE SLR LAS STIK V LETU 2016

  • Wednesday, 30 November 2016
  • Novice

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, kot vodilni partner LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje objavlja:

 

1. J A V N I  P O Z I V

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK

 v letu 2016

 

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operaciji, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS STIK dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša: 408.000 evrov

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 30. 11. 2016 in je odprt do vključno 28. 2. 2017.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS STIK, CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017 ali osebno dostaviti v tajništvo vodilnega partnerja na naslovu CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, do 28. 2. 2017, do 12.00.

Obdobje upravičenosti stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.

V skladu s tretjim odstavkom 59. člena Uredbe CLLD je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz šestega odstavka 28. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Po telefonu: 07 / 34 82 103 in 031/647 072 vsak delovnik: pon.-čet. med 9. in 15. uro in v pet. med 9. in 13. uro.

Zadnja vprašanja bo možno posredovati do 24. 2. 2017.

 

Dokumenti:
Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 – za sklad EKSRP
Prijavnica A - PREDLOG OPERACIJE za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2016 (VLOGA)
Prijavnica B – Stroškovnik operacije
Priloga: Obrazec 1,2 in 3 za podjetja
Vzorec pogodbe o izpolnjevanju obveznosti prijavitelja do LAS
Oprema ovojnice
Navodila prijaviteljem za pripravo operacij
Katalog stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
Seznam kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

 

Drugi dokumenti:
Vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem in partnerjem
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
Brošura: Osnovne informacije o ukrepih PRP 2014-2020

 

Delavnice za predstavitev 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje SLR LAS STIK v letu 2016:

Datum Ura Lokacija
ponedeljek, 5. 12. 2016 17.00 Trebnje, Cik Trebnje, II. nadstropje, učilnica 4, Kidričeva ulica 2
sreda, 7. 12. 2016 16.30 Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstroje, sejna soba
ponedeljek, 12. 12. 2016 17.00 Ivančna Gorica, sejan soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5
sreda, 14. 12. 2016 17.00 Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26
11 Oct
ROKE NAM NISO ZASTONJ ZRASLE
 Novice

Vljudno vabljeni na dogodek z naslovom Roke nam niso zastonj zrasle, ki se bo odvijal…

27 Sep
5. SLOVENSKI PODEŽELSKI PARLAMENT
 Novice

  8. in 9. oktobra v bo potekal 5. Slovenski podeželski parlament katerega glavna tema…