07 / 34 82 100

Nov javni razpis iz PRP 2014-2020 za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami

  • Wednesday, 10 January 2018
  • Novice

Konec meseca decembra je bil v Uradnem listu objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območij tretjih držav (transnacionalno sodelovanje.

Upravičenci do podpore so LAS ter člani LAS.

Upravičene so naslednje operacije:

- izmenjava izkušenj in znanja ter njihova implementacija na območju LAS;
- razvoj in trženje storitev in proizvodov;
- promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij;
- vključevanje ranljivih skupin;
- organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme;
- oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
- kolektivne okoljske operacije.

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Rok za oddajo vlog: do vključno 2. 4. 2018.

 

V kolikor imate projektno idejo, ki vsebinsko ustreza cilju podukrepa 19.3. in bi prispevala k uresničevanju ciljev SLR LAS STIK, vabljeni da nam pišete na e-naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , nas pokličete na 07/ 34 82 103 oz. 031/ 647 072 ali pa pridete osebno na sedež LAS STIK: CIK Trebnje,  Kidričeva ulica 2, Trebnje.

 

3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine najdete TUKAJ.

 

14 Dec
Zgodbe rok in krajev - Vabilo na II. RAZSTAVO ROKODELSKIH IZDELKOV
 Novice

Spoštovani, domači in umetnostni obrti vse več pozornosti zadnje čase namenja tudi laična javnost, Lokalna…

07 Dec
Zgodbe rok in krajev - RAZSTAVA ROKODELSKIH IZDELKOV I.
 Novice

  V okviru projekta Zgodbe rok in krajev LAS STIK vljudno vabi na 1. Razstavo…