Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavil načrt predvidenih objav razpisov iz PRP 2014 – 2020 v letu 2016…preberite več…

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je objavil načrt predvidenih objav razpisov iz PRP 2014 – 2020 v letu 2016. Več o načrtu si lahko preberete na http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/obvestila/2016/2016_1_4_Okvirni_terminski_nacrt_JR_PRP.pdf.