Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke ( LAS STIK) je včeraj, 31.5.2018, na svoji 8. redni seji potrdila dve novi operaciji v skupni višini nekaj več kot 78.000 EUR.

1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 iz sredstev ESRR je bil objavljen 19.2.2018 in zaključen 5.4.2018. Na poziv sta prispeli 2 vlogi.

 

 Prijavitelj PartnerjiNaziv in akronim operacijeCiljUkrepZaprošena vrednost
1.Zavod Prijetno domače

Ecetera d.o.o., PE Ivančna Gorica

OTZ Ivančna Gorica

Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov

(RAST)

C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenihU1.1.: Spodbujanje podjetniškega podpornega okolja, podjetniških iniciativ in inovativnih razvojnih partnerstev49.803,87
2.Občina Ivančna Gorica

FOTO MAVER,

Dejan Maver s.p.

Spoznaj stare poklice in obrti

(Stara znanja za prihodnost)

C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrtiU1.3.: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest28.603,03