Skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe Krajine, Temenice in Krke ( LAS STIK) je včeraj, 31.5.2018, na svoji 8. redni seji potrdila dve novi operaciji v skupni višini nekaj več kot 78.000 EUR.

1. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2018 iz sredstev ESRR je bil objavljen 19.2.2018 in zaključen 5.4.2018. Na poziv sta prispeli 2 vlogi.

 

  Prijavitelj Partnerji Naziv in akronim operacije Cilj Ukrep Zaprošena vrednost
1. Zavod Prijetno domače

Ecetera d.o.o., PE Ivančna Gorica

OTZ Ivančna Gorica

Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov

(RAST)

C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenih U1.1.: Spodbujanje podjetniškega podpornega okolja, podjetniških iniciativ in inovativnih razvojnih partnerstev 49.803,87
2. Občina Ivančna Gorica

FOTO MAVER,

Dejan Maver s.p.

Spoznaj stare poklice in obrti

(Stara znanja za prihodnost)

C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti U1.3.: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest 28.603,03