Novicezgodbe 2 navp.240x0

zgodbe 2 navp.240x0

 

LAS STIK je kot partner pristopil v projekt sodelovanja 11 Lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije »Zgodbe rok in krajev«, ki bo omogočil rokodelcem aktivno povezovanje in sodelovanje ter njihov skupen nastop na trgu.

S pridobivanjem potrebnih različnih strokovnih znanj in izkušenj, sodelovanjem z oblikovalci za izboljšanje kvalitete njihovih izdelkov v okviru projekta se bo omogočilo rokodelcem uspešnejši nastop na trgu in s tem tudi izboljšanje njihovega gospodarskega položaja.

Zgodbe rok in krajev so projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu, promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe, krepitve identitete in razvoja urbanih območij.

Namen projekta je ustvariti spodbudno okolje za razvoj rokodelstva v Sloveniji.

Cilji:
• izboljšanje gospodarskega položaja rokodelcev
• aktivnejše povezovanje rokodelcev
• izboljšanje strokovnih znanj rokodelcev

Rezultati (LAS STIK):
• 17 popisanih rokodelcev na območju LAS STIK (na osnovi enotnega vprašalnika)
• 12 aktivno vključenih rokodelcev (podpisniki dogovora/sporazuma o sodelovanju v projektu)
• 4 razviti/nadgrajeni rokodelski izdelki/produkti in 1 novi skupni izdelek
• 2 srečanja rokodelcev na območju LAS STIK
• 7 delavnic in seminarjev za izboljšanje strokovne usposobljenosti rokodelcev
• 5 objav na spletni strani in socialnem omrežju projekta
• 4 vključene zgodbe po občinah LAS STIK v skupno knjigo Zgodbe rok in krajev
• 2 rokodelski razstavi na območju LAS STIK
• 2 skupna nacionalna promocijska dogodka

Vodilni partner: LAS Srce Slovenije
Partnerji: LAS Notranjska, LAS Dobro za nas, LAS Dolenjska in Bela Krajina, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS STIK, LAS Mežiške doline, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zasavje, LAS S ciljem, LAS Prlekija

Trajanje projekta: julij 2017- december 2018

Celotna vrednost projekta: 295.902,98 EUR (brez DDV)

Vrednost partnerja LAS STIK: 22.119,26 EUR (brez DDV)

Izvedene aktivnosti:
1. Sodelovanje pri izdelavi knjige Zgodbe rok in krajev
2. Delavnica o poslovnem modelu za rokodelce
3. Organizacija nacionalnega dogodka – uvodno srečanje
4. Organizacija nacionalnega dogodka – zaključni
5. Popis rokodelcev po občinah
6. Obveščanje rokodelcev
7. Srečanja rokodelcev
8. Plan in izvedba 2 razstav
9. Interaktivna delavnice I
10. Interaktivna delavnice II
11. Dodatek k interkativni delavnici I (individualno delo z rokodelci)
12. Seminar o temeljnih kompetencah rokodelcev
13. Komunikacijski temelji – delavnica 1
14. Promocija in prodaja – predavanje 1
15. Izbira 4 zgodbe (ena za vsako občino v LAS)
16. Razvoj novih izdelkov
17. “Križ-kraž” inovativno soustvarjanje-oblikovanje novih tržnih produktov po posameznih LAS

Novice:
https://www.las-stik.si/novice.html

 

ESRR 

»Sofinanciranje s sredstvi EU-Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 14.156,33 EUR«