NAZIV LAS: Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke

NASLOV LAS: Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

PREDSEDNIK LAS: Vlado Kostevc

VODILNI PARTNER LAS:
Naloge vodilnega partnerja za LAS STIK opravlja Center za izobraževanje in kulturo Trebnje. Slednji za LAS STIK organizira in opravlja vse administrativno-tehnične ter finančne naloge, hkrati pa nima pravice odločanja o nobenem področju dela LAS.

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje

Odgovorna oseba:
Patricija Pavlič, direktorica CIK Trebnje

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
T: 07 34 82 100
E: las-stik@ciktrebnje.si
www.las-stik.si

Matična številka: 5102332000
Davčna številka: 32185782
Transakcijski račun: IBAN SI56 0110 0600 0064 431

VKLUČENE OBČINE:

PODATKI O USTANOVITVI:
Dne 22. 7. 2015 je bila na ustanovni skupščini LAS STIK podpisana Pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS STIK.