07 / 34 82 100

vinogradi

Območje delovanja LAS STIK

Lokalno akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke zavzema območje štirih občin:

''Občine LAS STIK se nahajajo na območju Suhe krajine in Temeniške doline, ki ju povezuje porečje reke Krke. Obsega zaključeno območje, ki ga povezujejo podobne zgodovinske izkušnje, geografske značilnosti, kultura in identiteta. Ime lokalne akcijske skupine je akronim, sestavljen iz začetnic omenjenih geografskih enot.''

Občine štejejo skupaj 350 naselij in pokrivajo 664,8 km2 površine. Po podatkih statističnega urada je na dan 1. 7. 2014 na tem območju živelo 36.096 prebivalcev.