07 / 34 82 100

vinogradi

Vodilni partner

Naloge vodilnega partnerja za LAS STIK opravlja CIK Trebnje.

Vodilni partner za LAS STIK organizira in opravlja vse administrativno-tehnične ter finančne naloge, hkrati pa nima pravice odločanja o nobenem področju dela LAS.

UO LAS STIK je kot vodilnega partnerja imenoval Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.  

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Kidričeva ulica 2
8210 Trebnje
www.ciktrebnje.si
www.las-stik.si

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakti

Patricija Pavlič, direktorica
07 34 82 101

Liljana Omerzu, koordinatorka
07 34 82 103

Sanela Halilović, koordinatorka
07 34 82 103