07 / 34 82 100

vinogradi

Organi LAS STIK

LAS STIK ima naslednje organe:

  • Skupščina LAS
  • Upravni odbor LAS
  • Nadzorni organ LAS

Predsednik:
Vlado Kostevc