07 / 34 82 100

vinogradi

Skupščina LAS

Skupščina je najvišji organ upravljanja, ki ga sestavljajo vsi člani LAS STIK.

Vsak član LAS ima na skupščini en glas in glasuje v okviru svojega sektorja (javni, ekonomski in civilni). Sklicuje se najmanj enkrat letno. Skupščina v obliki rednih in izrednih sej razpravlja o vseh področjih LAS. Sejo skupščine vodi predsednik Upravnega odbora LAS, ki je pooblaščen predstavnik LAS. Slednji predstavlja in zastopa LAS v razmerju do tretjih oseb ter v imenu LAS podpisuje vse pravno zavezujoče listine in dokumente.

Seznam članov LAS STIK najdete TUKAJ.