LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) v programskem obdobju 2021-2027

 

Člani LAS STIK 2021-2027

Pogodba o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke

Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) za programsko obdobje 2021-2027

Pristopna izjava

Vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) v programskem obdobju 2021-2027

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 23. decembra 2022 v Uradnem listu objavilo Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 in Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke objavlja vabilo za sodelovanje v Lokalni akcijski skupini Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) v programskem obdobju 2021-2027.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru dveh skladov in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Lokalne akcijske skupine morajo biti organizirane kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej kot javni, gospodarski (ekonomski) in zasebni (civilni) sektor

K sodelovanju vabimo vse obstoječe člane LAS STIK in vse ostale zainteresirane, ki bi želeli aktivno sodelovati v LAS. Člani pogodbenega partnerstva LAS STIK so lahko predstavniki javnih in zasebnih subjektov s stalnim prebivališčem, sedežem in izpostavo na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk. Vključijo se lahko tudi pravne osebe javnega prava, društva in druge pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki imajo sedež izven območja LAS, vendar delujejo na območju LAS.

Vse člane LAS STIK, ki ste sodelovali v programskem obdobju 2014 – 2020, prosimo, da se opredelite ali želite sodelovati tudi v novem programskem obdobju, tako da izpolnite novo pristopno izjavo. V kolikor v novem programskem obdobju ne želite sodelovati kot član LAS, vas prosimo, da izpolnite izstopno izjavo.

Novi člani pristopijo k LAS STIK, tako da izpolnite pristopno izjavo za članstvo LAS STIK v programskem obdobju 2021 – 2027

K članstvu v LAS STIK lahko pristopite tudi naknadno saj je članstvo v LAS odprto skozi celotno programsko obdobje.

Izpolnjeno in lastnoročno podpisano pristopno izjavo ali izstopno izjavo prinesite osebno ali pošljite na naslov LAS STIK, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje, najkasneje do 15. februarja 2023.

Več informacij o novem programskem obdobju in delovanju LAS STIK lahko pridobite na telefonski številki 07/ 34 82 103 ali na las-stik@ciktrebnje.si.

 

 

Vabilo na delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) za novo programsko obdobju do 2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 23. decembra 2022 v Uradnem listu objavilo Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027 in Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027.

V skladu s tem se mora LAS STIK za novo programsko obdobje na novo oblikovati in pripraviti Strategijo lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Da bo strategija izhajala iz dejanskih potreb okolja vas vabimo, da se udeležite delavnic, ki se bodo v ta namen izvajale na območju LAS.

Z vključevanjem prebivalstva in drugih lokalnih akterjev, ki vplivajo na življenje in delo zajetega območja, lahko dosežemo spremembe na bolje. Enakopravno sodelovanje med partnerji ustvarja povezanost in vodi v aktivno reševanje problemov na lokalnem nivoju.

Delavnice bo LAS izvedel v sodelovanju z Izr. prof. dr. Marjetko Rangus, Prodekanko za izobraževalno dejavnost, Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem.

Vljudno vabljeni k sodelovanju ter tako aktivno prispevajte k pripravi nove strategije LAS STIK:

DatumUraKraj

ponedeljek, 13. 2. 2023

17.00 – 18.30Žužemberk, sejna soba Občine Žužemberk, Grajski trg 26
torek, 14. 2. 202317.00 – 18.30Dolenjske Toplice, Kulturno-kongresni center Dolenjske Toplice, II. nadstropje, sejna soba
ponedeljek, 20. 2 .202317.00 – 18.30Ivančna Gorica, sejna soba Občine Ivančna Gorica, Sokolska 5
sreda, 22. 2. 202317.00 – 18.30Trebnje, CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2   II. nadstropje/učilnica 4

 

V kolikor se delavnic ne morete udeležiti vas vabimo k sodelovanju, tako da nam pošljete vašo projektno idejo na priloženem projektnem obrazcu.

Za več informacij kontaktirajte pisarno LAS STIK na telefon 07 34 82 103 ali elektronsko pošto las-stik@ciktrebnje.si.

 

Vabilo na delavnico za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) za novo programsko obdobju do 2027

V februarju smo izvedli s cikel delavnic za pripravo nove strategije lokalnega razvoja za območje LAS STIK, na katerih smo preverjali dejanske potrebe območja.

Vabimo vas na skupno delavnico na kateri bomo še enkrat vsi skupaj preverili skupne prepoznane potrebe in priložnosti iz vseh delavnic, izvedenih v februarju v občinah LAS.

Delavnica bo v ponedeljek 26. 6. 2023 ob 17.00. Vabljeni, da se delavnice udeležite fizično na CIK Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje (II. nadstropje/učilnica 4). V kolikor se nam ne morete pridružiti fizično vas vabimo, da se delavnice udeležite na daljavo (preko zoom).

Za delavnico zbiramo prijave, zato vas vabimo, da se prijavite TUKAJ.