07 / 34 82 100

vinogradi

Predstavitev LAS STIK

Lokalna akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke (LAS STIK) je pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov na območju občin Dolenjske Toplice, Ivančna Gorica, Trebnje in Žužemberk.

Namenjeno je povezovanju, tesnejšemu sodelovanju med občinami ter spodbujanju celovitega in uravnoteženega razvoja na območju vseh štirih občin po pristopu »od spodaj navzgor« (pristop »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«: CLLD).

VIZIJA LAS STIK je postati: ''Prijetno, povezano, inovativno in širše prepoznano območje, ki ustvarja STIK in sožitje med ljudmi in naravo.''

V ta namen je bil sredi počitnic, 13. julija na spletnih straneh občin pobudnic objavljen javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva in članstva v lokalni akcijski skupini (LAS) ter teden dni kasneje izvedena ustanovna skupščina Lokalne akcijske skupine Suhe krajine, Temenice in Krke, na kateri je ustanovno pogodbo podpisalo 82 članov različnih društev, podjetij, javnih ustanov kot tudi posameznikov. Na skupščini so bili imenovani člani Upravnega odbora in Nadzornega odbora LAS STIK ter vodilni partner.