Kolesarska veriga na podeželju« je projekt sodelovanja dvanajstih slovenskih Lokalnih akcijskih skupin, ki je bil uspešno prijavljen na 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

Trajanje projekta: oktober 2020 – november 2022

Partnerji: LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, LAS Gorenjska košarica, LAS Loškega pogorja, LAS Srce Slovenije, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS  Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Prlekija, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov.

Partner na območju LAS STIK je: Občina Trebnje.

Opis projekta:

Projekt je namenjen uvedbi in nadgradnji kolektivnega sistema množične mobilnosti na območju 12 lokalnih akcijskih skupin in kar 28 občin v Sloveniji. Z digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi kolesarskimi sistemi v Sloveniji bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območjih podeželja. Aktivnosti bodo približale trajnostno mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivim skupinam.

S certificiranjem kolesarjem prijaznih ponudnikov, izobraževanjem o uporabi električnih koles ter prenosom dobrih praks med območji LAS se bo zavedanje in ponudba za kolesarje tudi na območju LAS STIK dvignila na višjo raven. To bo vplivalo na povečanje trajnostnih oblik kolesarskega turizma, nova delovna mesta in prepoznavnost območja LAS. Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le-teh se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečala raba učinkovite rabe energije, obnovljivih virov in znižale emisije CO2. Pripravljena bo tudi študija pozitivnih učinkov operacije in povezava vseh v skupno spletno in mobilno točko. Skupna promocija bo omogočila delitev projektnih vsebin med uporabnike.

Cilji projekta:

 • večja prepoznavnost kolesarskih poti na območju LAS, tudi z vidika podjetniške priložnosti in inovativne turistične ponudbe;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS;
 • večja turistična prepoznavnost območja LAS in razvoj turistične ponudbe.

Aktivnosti projekta:

 • Vodenje in koordinacija projekta;
 • Izdelava študije pozitivnih učinkov operacije na zdravje, vpliv na prostor, URE in emisije;
 • Svetovanje pri postopkih javnega naročila;
 • Dobava in montaža opreme za izposojo koles: Vzpostavitev štirih (4) postavljenih postaj za izposojo koles, ki vključujejo električna in navadna kolesa;
 • Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) in pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«;
 • Promocijske aktivnosti;
 • Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov;
 • Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih: Zasnova enotne platforme z enotno uporabniško izkušnjo, zasnova arhitekture podatkovnih baz, ki omogočajo za uporabnika nemoteno prehajanje;
 • Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na mobilni aplikaciji in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov;
 • Organizacija in izvedba zaključnega dogodka: Predvidena je organizacija skupnega dogodka na nacionalni ravni, ki bo predstavil način uporabe sistema, električnega kolesarstva na splošno ter ozaveščal o potrebnosti kvalitetne kolesarske infrastrukture na območjih operacije.

Rezultati projekta:

 • V aktivnosti so vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi v šolah, ženske, starejši, brezposelnih);
 • Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije;
 • Izdelava skupne grafične podobe;
 • Postavljene 4 izposojevalnice koles na območju LAS STIK ;
 • Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«;
 •  Vzpostavljena nadgradnja aplikacije;
 •  Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo;
 •  Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja;
 •  Izdelan promocijski material, zaključni dogodek in izdelana spletna stran;
 •  Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji.

 

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl