Strategija lokalnega razvoja (SLR) je temeljna podlaga za delovanje LAS STIK v programskem obdobju 2014-2020

Z njo smo opredelili razvojne potrebe in izzive našega območja ter določili prioritete, cilje in merljive kazalnike uresničevanja razvojnih prioritet območja.
Z namenom pripraviti strategijo, ki bo izhajala iz dejanskih potreb okolja, smo pri pripravi le-te k sodelovanju povabili vse zainteresirane lokalne deležnike iz gospodarstva, nevladnega in javnega sektorja.

 

4. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS STIK (potrjena 19.4.2022)

Spremenjene priloge SLR LAS STIK:

 

3. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS STIK (potrjena 3.8.2021)

Spremenjene priloge SLR LAS STIK:

 

2. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS STIK (potrjena 3.3.2020)

Spremenjene priloge SLR LAS STIK:

 

1. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS STIK (potrjena 19.12.2018)

Spremenjene priloge SLR LAS STIK:

 

Strategija lokalnega razvoja LAS STIK

Priloge SLR LAS STIK:

 Povzetek Strategije lokalnega razvoja LAS STIK

Priprava SLR LAS STIK

V ta namen smo v mesecu septembru in oktobru 2015 v vseh občinah, vključenih v LAS STIK organizirali delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja LAS STIK.

Fotografije iz delavnic najdete TUKAJ.

Delavnici “Kako pripraviti projekt v skladu s SLR LAS STIK”

Ker se zavedamo, da je uresničevanje strategije in doseganje z njo zastavljenih ciljev kompleksna naloga, ki predvideva poznavanje potreb okolja, zastavljenih ciljev in strateških ciljev nacionalnih in evropskih programov, smo se odločili, da pred poletnimi počitnicami na območju LAS  STIK izvedemo dve delavnici, in sicer eno v Žužemberku in eno v Trebnjem. Namen delavnic je bil predvsem spodbuditi ljudi k izmenjavi idej,  iskanju skupnih rešitev in povezovanju ter opozoriti na kaj morajo biti pozorni ko razmišljajo o projektni ideji in o partnerstvu.